Nyhed

Midlertidigt besøgsforbud på Lillevang

Furesø Kommune har modtaget påbud om Midlertidigt besøgsforbud på Lillevang fra Patient Sikkerhedsstyrelsen.

Det er nu kun muligt for den (udvalgte) nærmeste pårørende at aflægge besøg i boligen. Andre former for besøg, gælder også udendørs besøg, er desværre ikke muligt i den kommende periode.

Dette påbud om midlertidigt besøgsforbud er gældende fra og med den 29. januar 2021 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 1. marts 2021. Påbuddet vil senest blive ophævet den 1.marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves. Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt.

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.