Medlemmerne gennemfører aktiviteter for grupper af beboere i plejeområdet i form af oplæsning, sang, spil, hygge, gåture mv. I samarbejde med personalet hjælper medlemmerne desuden til ved cafésammenkomster for alle beboere og deres pårørende.

Medlemmerne hjælper endvidere personalet i Dagcenteret i forbindelse med afholdelse af fester og frokoster for daggæster og deres pårørende. Foreningen arrangerer desuden forskellig form for underholdning for beboere og daggæster.

Medlemmerne bestemmer selv i hvilket omfang de vil tilbyde praktisk støtte til plejecentrets mange aktiviteter.

Bestyrelsen udsender nyhedsbreve til medlemmerne efter behov. Foreningen har omkring 50 medlemmer, og der er plads til flere, som vil være med til at yde en frivillig social indsats til glæde for nogle af vore ældre medborgere.

Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd Furesø og af Frivilligcenter Furesø.

Yderligere oplysninger om foreningen, herunder indmeldelse, findes i vedlagte brochure.

Spørgsmål om foreningen rettes til formand Arne Grumstrup tlf. 40 11 50 64 eller mail: arne.grumstrup@yahoo.dk

Del: