Plejehjemmet Lillevang består af en administrationsbygning med et dagtilbud, aktivitetscenter, køkken og café, fodpleje, frisør og administration og af 96 plejeboliger fordelt på 4 huse. Alle boliger har direkte adgang til fællesarealer, fælles have og egen privat terrasse. 

Husene hedder Kornelhaven, Syrenhaven, Magnoliehaven, Blommehaven og indeholder 24 lejligheder hver. De fire huse er placeret omkring den fælles administrationsbygning.

 

Plejeboligoplysninger

Vores mål er, at beboerne på Lillevang får en tryg tilværelse i hjemlige omgivelser, hvor de kan være sig selv og samtidig have let adgang til samvær med andre. Gennem dialog forsøger vi at bidrage til oplevelsen af en aktiv hverdag, hvor der tages højde for beboernes forskellige behov Lillevang rummer 96 plejeboliger. Alle boliger har direkte adgang til fællesarealer, fælles have og egen privat terrasse.

 • Boligens indretning

  Boligernes indretning står beboerne selv for. Herunder finder du billeder af rummene og en oversigtstegning af boligen.

  Boligen består af sove- og opholdsstue. Der er et lille tekøkken med køleskab i alle boliger. Boligen er på i alt ca. 64 m2 fordelt på 2 rum (42 m2) + en del af fællesarealet.

  Alle beboerne på Lillevang er lejere i Boligselskabet Farumsødal. Administrationsfirmaet er Domea, der udformer en huslejekontrakt.

  Boligselskabet Farumsødal
  v/Domea
  Borgergade 6
  1300 København
  Tlf.: 7664 6464

 • Indflytning

  Når lejekontrakten er underskrevet, og nøglerne er hentet, så starter den reelle indflytning på Lillevang.

  Lejligheden er uden møbler, lamper eller gardiner, og beboeren må frit indrette den med hensynstagen til, at personalet har mulighed for at hjælpe med den personlige pleje. Beboeren står selv for ophængning af inventar samt vedligeholdelse af dette. Beboeren har også ansvaret for boligens indvendige vedligeholdelse.

  Møbler både inde og ude

  Der står i hver bolig en plejeseng af hensyn til personalets arbejdsmiljø. I særlige tilfælde kan vi aftale andet. Den nye beboer bør overveje, hvilke møbler man ønsker at have med herunder havemøbler. Hver bolig har udgang til et mindre haveareal, hvis vedligeholdelse og pasning påhviler lejer.

  Hjælp til flytning

  Hvis man ikke har pårørende til at hjælpe sig med de praktiske opgaver i forbindelse med flytningen, kan man mod betaling få hjælp fra et hjemmeservicefirma. Furesø Kommune udgiver en liste over firmaerne.

  Indflytningssamtale

  Vi tilstræber at afholde en indflytningssamtale med Dem og gerne Deres pårørende, inden De flytter ind,
  eller hurtigst muligt efter indflytningen. Her drøfter vi de praktiske ting i forbindelse med flytningen samt
  Deres forventninger til at bo på Lillevang, sammenholdt med de tilbud der eksisterer.

  Kontaktperson

  De vil få tilknyttet en kontaktperson, som vil tilrettelægge hverdagens rytme sammen med Dem, så tæt på
  Deres ønsker og vaner som muligt.

 • En fælles hverdag

  Husets indretning

  Hvert hus er opdelt i tre grupper, og lejlighederne i hver gruppe er placeret omkring et fællesareal med mulighed for at samles i hygge- eller spisekrog. I gruppens fælleskøkken tilbereder vi selv morgenmad. Frokost og aftensmaden får vi leveret fra Lillevangs storkøkken, og det er husets personales opgave at opvarme og anrette maden.

  Måltider

  Måltiderne på Lillevang er et naturligt samlingspunkt, som vi opfordrer alle til at deltage i. Venner og familie er velkomne altid og kan efter aftale og mod betaling deltage både til måltiderne. Har du mere lyst til at spise inde i din private bolig, er det selvfølgelig også en mulighed.

  Andre samlingspunkter

  Måltiderne er ofte rammen for drøftelse af forskellige fælles anliggender. Det gælder både de daglige, praktiske gøremål, som er forbundet med husholdning, men der er naturligvis andre muligheder: f.eks. at spille banko, gå en tur, aftaler hos frisøren, med familie eller lignende. Beboerne kan også deltage i blandt andet gymnastik, foredrag, musik eftermiddage m.m. i Lillevangs aktivitetscenter.

  Mødes på tværs af bogrupper

  Vores ønske er, at vi gennem dialog, bidrager til oplevelsen af en aktiv hverdag, hvor der tages højde for de forskellige behov, De måtte have. Der er tilknyttet fast personale i bo-grupperne. Det er vores erfaring, at samarbejde på tværs af grupperne giver mere tid til kontakt og samvær, personale og beboer imellem. Det betyder, at De derfor også kan blive inviteret på morgenmad eller eftermiddagskaffe i en anden bo-gruppe, og hermed få mulighed for at knytte kontakter i hele huset.

   

 • Lejekontrakt m.v.

  Lejekontrakt

  Boligselskabet fremsender lejekontrakt. De skal underskrive og returnere denne hurtigst muligt. Nøgler til lejligheden skal De afhente på ejendomskontoret, Farum Hovedgade 54. Ved udlevering af nøgler skal De fremvise en kvittering på, at det fulde kontraktbeløb er indbetalt. Såfremt De har søgt indskudslån i kommunen, skal De medbringe kopi af lånedokumentet samt kvittering for indbetaling af lejen.
  I forbindelse med udlevering af nøgler vil der blive aftalt dato for indflytningssyn, hvor lejemålet bliver
  gennemgået for evt. fejl og mangler.
  Når boligselskabet har registreret, at det fulde kontraktbeløb er indbetalt, fremsender selskabet en genpart af kontrakten til Dem.

  Forsikringsforhold

  Forsikringsforholdene kan ændre sig ved flytning til en plejebolig. Vi anbefaler derfor, at De tager kontakt til Deres forsikringsselskab for at afklare, om De er korrekt forsikret specielt om der gælder særlige forbehold, såfremt døren til Deres bolig er uaflåst.

 • Praktiske oplysninger

  Opbevaring af værdier og penge

  Vi anbefaler, at der i boligen findes et møbel, der kan aflåses. Deri kan kontanter og værdigenstande
  opbevares, idet vi ikke påtager os ansvar for borgernes ejendele, såsom smykker, penge, værdipapirer etc.
  Vi kan i begrænset omfang, opbevarer mindre kontant beløb.

  Licens

  Hvis De har eget fjernsyn, skal De fortsat være tilmeldt DR-licens. Hvis en ægtefælle der bliver boende
  hjemme, betaler licens når ægtefællen flytter på plejehjem, vil ægtefællen på plejehjemmet være
  dækket.

  Rygning

  Det er op til Dem selv at bestemme omfanget af rygning i Deres bolig. Det er ikke tilladt at De ryger, når
  personalet har opgaver i boligen. Af hensyn til brandfare anbefaler vi, at der ikke ryges i sengen. Deres
  familie og venner må kun ryge inde i Deres bolig, da rygning ikke er tilladt på fællesarealerne.

  Husdyr

  Det er ikke tilladt at holde husdyr i boligerne på Lillevang.

  Post

  Husk at melde adresseændring til både Folkeregistret og Post Danmark.
  Ved hovedindgangen til ”haverne” hænger Deres postkasse. Kan De selv hente Deres post, er De hjertelig
  velkommen til dette, ellers vil Deres kontaktperson/personalet være behjælpelig med dette. Hvis De skal
  have sendt breve, skal De selv sørge for frimærker til frankering.

 • Trafikforhold

  Bus 333 Vest kører fra Farum Station til Lillevang.
  Bus 334(Stenløse/Holte) stopper ved Hestetangsvej/Ganløsevej.
  Bus 335(Hillerød/Farum) stopper ved Slangerupvej/Lillevangsvej.
  Bus 308(Frederikssund/Farum) stopper ved Slangerupvej/Lillevangsvej.

 • Tøjvask

  Vask af linned

  For vask/leje af sengelinned, håndklæder, evt. undertøj o.l. skal De betale et fast månedligt beløb.
  Dette er en valgfri ydelse, som De kan fravælge. Men gøres dette, skal De eller Deres pårørende selv vaske alt Deres linned.

  Vask af tøj til påklædning

  Omfatter kjoler, benklæder, skjorter/bluser, undertøj, nattøj og sokker/strømper. Dette er en
  valgfri ydelse, som De kan fravælge. Men gøres dette, skal De eller Deres pårørende selv vaske alt Deres tøj.
  Deres tøj kan blive vasket og tørret i vaske- og tørremaskiner på stedet ved 40°.

  Tøj til rensning

  Vi har beklageligvis kedelige erfaringer med tøj som skal til rensning, og derfor påhviler denne opgave Dem selv eller Deres pårørende.

  Mærkning og andre hensyn

  Allerede før indflytning er et samarbejde  nødvendigt, med henblik på at vurdere hvilke former for beklædningsgenstande man har eller køber.
  F.eks. vil ren uld, der jo hurtigt krymper, og silke absolut ikke være hensigtsmæssigt, da alt tøj kommes i vaskemaskine ved 40°. Vi har desværre ikke ressourcer til at vaske i hånden, og vi må  derfor meddele, at alt tøj der ikke kan vaskes ved de 40° i vaskemaskine ikke erstattes.
  Vi oplever til tider, at det personlige tøj, ved en fejl, kommer med ud til det centrale vaskeri. Herfra
  returneres det ikke. Vi anbefaler derfor, at De mærker alt tøj inden eller i forbindelse med indflytningen.
  Personalet kan være behjælpeligt med bestilling af mærker til tøj via www.ikastetiket.dk.
  Vi anbefaler, at De får påtrykt initialer samt bolignummer. Mærkerne kan stryges på med et almindeligt strygejern. Bestil gerne etiketter til brug ved mærkning af nyt tøj. Der kan også skrives med vandfast pen, Lillevang låner dem gerne en pen.

Del: