• Medicin

  Ordineres af en læge og rekvireres af ansvarshavende/sygeplejerske eller anden medicinalperson med kompetence til dette. Der ydes tilskud efter gældende regler.
  Medicinen opbevares i et aflåst medicinskab på badeværelset i Deres bolig. Medicinen administreres efter lægens ordination og anvisninger i 14 dages doseringsæsker eller dosisdispensering fra apoteket.
  Det er personalet, som er i besiddelse af nøglen til medicinskabet.
  Vi anbefaler, at De er tilmeldt Betalings Service, så Deres regninger fra f.eks. apoteket bliver betalt den vej.
  Vi modtager medicin fra Farum Apotek to gange om ugen.

 • Plejehjemslæge

  Fast plejehjemslæge

  Siden 2018 har Furesø Kommune indgået aftaler med kommunens praktiserende læger om fast tilknytning til plejehjemmene. På Lillevang Plejehjem drejer det sig om følgende læger:

  Syrenhaven; Christina Lerche og Charlotte Lysén Føhns

  Kornelhaven; Torsten Fuglsang

  Blommehaven og Magnoliehaven; Betina Uhrenfeldt og Tenna Lutzhøft.

  National ordning

  Plejehjemslægeordningen er sat i gang efter aftale med Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation.

  Det er frivilligt, at skifte til plejehjemslægen. Personalet vil snakke med beboere eller eventuelt pårørende om, hvad den enkelte ønsker. Lægeskift til plejehjemslæge er gratis.

  Formål med ordningen

  Lægerne får kendskab til beboere og personale og bistår ved lægefaglige behov. Lægerne kommer på plejecentrene på en fast ugedag. Det tætte samarbejde med en fast læge skaber kontinuitet og tryghed i beboerens hverdag og giver mulighed for at læge, personale, beboer og pårørende sammen kan tage hånd om de helbredsmæssige problemstillinger den enkelte har.  Der vil årligt være tilbud om en lægefaglig gennemgang af den enkelte borgers medicin, helbredstilstand etc., hvor pårørende kan inviteres med, hvis beboeren ønsker det.

   

 • Ledsagelse under transport

  Vores personaleressourcer rækker desværre ikke til at vi kan ledsage Dem til speciallæger, optiker,
  tandlæger eller ved eventuelle indlæggelser. Derfor er det en stor hjælp, hvis familie og venner fortsat kan
  være behjælpelige med dette, efter De er flyttet ind på Lillevang.

Del: