Tandplejen i Furesø tilbyder omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, som kun vanskeligt eller slet ikke er i stand til at benytte det sædvanlige tandplejetilbud med sygesikringstilskud.

Det kan dreje sig om borgere i kommunens plejeboliger, og det kan dreje sig om beboere i egen bolig, som ikke ved egen eller pårørendes hjælp er i stand til at forlade deres bolig.

Det betyder, at egenomsorgen skal være så begrænset, at der er behov for hjælp til personlig pleje. Omsorgstandplejen udføres af kommunens tandplejepersonale, som er specielt uddannet til opgaven. Ordningen administreres af den kommunale tandpleje herunder aftaler til de regelmæssige undersøgelser.

Det koster kr. 530,- pr. år (2019) at være tilmeldt omsorgstandplejen (‘egenbetaling’). Beløbet reguleres en smule hvert år. Til gengæld er alle behandlingsydelser og besøg gratis for borgeren. Beløbet via Betalingsservice hver måned.

Du kan ringe til Tandplejen på tlf. 7235 6000 for at høre nærmere om ordningen.

Del: