Inden for de første uger af opholdet på Lillevang bliver den nye beboer kontaktet af en fysio- eller ergoterapeut, som tilbyder en vurdering af, hvordan man kan fastholde eller forbedre sin evne til at klare sig i hverdagen. Man vil ved behov blive tilbudt genoptræning. Træningen foregår der, hvor det er mest relevant, dvs. i egen bolig, udendørs eller i træningslokalet i aktivitetshuset.

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne er ansat på Genoptræningsenheden og har deres daglige gang på Lillevang.

På Lillevang tror vi på det livgivende i dagligt at komme en tur udenfor, møde naboer, og gerne deltage i udendørs aktiviteter. Vi har nogle rammer, som fremmer lysten til at opholde sig i den friske luft. Vi gør som medarbejdere, meget ud af hjælpe beboerne på små gåture.

I sommerhalvåret har vi i fårefolden i rotunden besøg af får og lam fra en nærliggende fårefarm. Og så ynder beboerne at samle sig om bålet, som vi tænder en gang om ugen hele året.

Del: