• Aktiviteter i dagligdagen

    Der foregår mange forskellige aktiviteter hver dag som fx avislæsning, puslespil. Vi hører radio, ser TV og film og lytter til musik sammen. 

    Læs mere omkring de særlige huses forskellige aktiviteter på siden 'Om Lillevang'. 

  • Afholdelse af arrangementer

    Skal du holde et mindre arrangement som fx en rund fødselsdag, er du velkommen til at holde på på Lillevang. Det forventes, at du selv sørger for forplejningen og efterfølgende oprydning. Snak med medarbejderne om, hvordan det kan planlægges - gerne i god tid. 

  • Overnatning

    Det er desværre ikke muligt at tilbyde overnatning til gæster. Hvis det drejer sig om den sidste tid og der er er et ønske om at være til stede finder vi selvfølgelig ud af det. 

Del: