Udbygning af Lillevang

For at imødekomme behovet for flere plejeboliger udvides Lillevang Plejehjem. Projektet er nu så langt fremme, at selve byggeriet af 55 plejeboliger med tilknyttede servicearealer går i gang i juni 2022.

Følg med i udbygningen