• Aktiviteter

  På Lillevang er det vores ønske at skabe rammer for en tryg hverdag i hjemlige omgivelser hvor det er muligt at være sig selv og samtidig have let adgang til at være sammen med andre. 

  På Lillevang har vi daglige aktiviteter målrettet beboernes behov og ønsker den pågældende dag. 

  På Lillevang er der mulighed for både små og store aktiviteter. De fire huse og aktivitetscenteret arrangerer selv deres aktiviteter. Det kan være alt fra frivillige der kommer og spiller musik, en tur til gartneriet med bus, at få lagt en pæn neglelak, lægge et puslespil eller være stille sammen. 

  Derudover er forskellige aktiviteter i husene - læs mere under vores huse. 

   

   

 • Dagens gang

  På Lillevang foregår dagen så vidt muligt med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, præferencer og vaner. 

  Måltiderne sætter en naturlig ramme for dagen. Vi gør meget ud af at dække pænt og indbydende bord og spise sammen, så der er mulighed for at tale sammen om stort og småt. Vi læser gerne op fra posten "følg med" der giver anledning til en snak om erindringer og aktuelle historier. 

   

 • Måltider

  Dagens måltider serveres det passer med beboernes døgnrytme. Nedenstående er derfor ca. tider. 

  Morgenmad fra 7-9.30

  Frokost fra 12-13 Herefter hviletid

  14-15 Eftermiddagskaffe og kage

  Aftensmad fra kl. 17-18

  Vi lægger meget vægt på at skabe hyggelige rammer omkring måltiderne. det gør vi ved at dække pænt op og skabe ro omkring måltiderne.

  Maden tilberedes i det store køkken og leveres ud til de enkelte huse forud for måltiderne

 • Træning

  Ved indflytning vil beboeren indenfor de første uger blive kontaktet af en fysio- eller ergoterapeut, som tilbyder en vurdering af hvordan beboeren på bedst mulig måde opretholde eller forbedre evnen til at være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. 

  Ved behov tilbydes genoptræning. Det kan være efter et hospitalsophold hvor der laves en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse. 

  Træningen foregår hvor det er mest relevant. Det kan være i egen bolig, eller i træningslokalet i hovedbygningen. 

  Fysio- og ergoterapeuterne er ansat på genoptræningsenheden, og har deres  daglige gang på Lillevang. 

  Personalet tager på individuelle gåture efter ønsker og behov. 

  Disse aktiviteter afhænger af den enkelte beboers behov og ønsker samt en faglig vurdering fra vores personale

 • Årets gang - aktiviteter

  Der er over året faste traditioner på Lillevang, der følge årstiderne og årstidernes skiften

  • Påskefrokost. Vi samles i husene, dækker fint op og spiser traditionel påskefrokost. 
  • Sct Hans hvor vi griller 
  • Julefrokost. 

   

Del: