• Samarbejde

  Pårørende inviteres med til indflytningssamtalen, så de er med fra starten. 

  Pårørende er altid velkomne til at kontakte personalet eller den daglige leder. Vi er altid glade når de pårørende kommer på besøg og er klar til at tale om beboernes dagligdag. 

  Hvis du har brug for hjælp med økonomi, indkøb, indflytning og mange andre praktiske ting vil vi bede dine pårørende om at hjælpe dig. Vores hjælp handler primært om pleje, omsorg og sygepleje. 

  Vi vil også gerne invitere pårørende ind og deltage i dagligdagen og aktiviteter som frivillige. Kontakt den daglige leder for dette. 

   

 • Pårørendemøder

  Vi afholder pårørendemøder ca. 3-4 gange om året. På møderne taler vi altid om generelle forhold på plejehjemmet samt skiftende emner efter behov og ønsker. 

  Møderne er primært informationsmøder, hvor vi fortæller lidt om, hvad der er sket, og hvad der skal ske på Lillevang. Hvis der er et ønske om det, kan vi også arrangere et kortere foredrag eller lignende

  Vi vil meget gerne modtage dagsordenspunkter fra pårørende.

 • Kontaktperson

  Vi ser meget gerne at vælges en primær kontaktperson. Herved er det nemmere at sikre at al vigtig information overleveres og videregives til resten af familien. 

Del: