• Praktisk omsætning af vores værdier

  Mål og værdier skal omsættes til handlinger. 

  Allerede før indflytning inviteres der til en indflytningssamtale. Her påbegynder vi sammen med borgeren og/eller pårørende med at få fortalt beboerens livshistorie. At lære den nye beboer og de pårørende godt at kende er præmissen for et respektfuldt og engagerende  samarbejde. 

  Konkret vil samtalen også kunne indeholde: 

  • Præsentation af kontaktperson
  • Drøftelse af behov for individuelle aftaler omkring beboerens deltagelse
  • Aftaler omkring specielle problemstillinger og hensyn
  • Evt. behov for opfølgende samtale

   

 • Relation til beboerne

  Vores kerneværdier er respekt, kvalitet, engagement, udvikling og dialog og derfor også fokusområder i vores dagligdag. 

  Ethvert menneske er unikt med sin egen historie og personlighed, sin fysiske og psykiske sundhed og sine sociale og økonomiske ressourcer. På Lillevang arbejder vi med personcentreret omsorg med udgangspunkt i den engelske psykolog Tom Kitwoods værktøj "Blomsten".

  Værktøjet tager sit udgangspunkt i, at mennesket har fem grundlæggende psykologiske behov der overlapper hinanden: Kærlighed, trøst, identitet, beskæftigelse, inklusion og tilknytning. Ved at imødekomme og støtte de basale psykologiske behov skabes størst mulig velbefindende hos den enkelte beboer. 

Værdighedspolitik og handleplaner

Byrådet i Furesø Kommune vedtog i december 2018 en ny Værdighedspolitik for Furesø Kommune.

Demenstrategi

Mange mennesker og familier lever med demenssygdomme tæt på. I Furesø Kommune har vi kigget grundigt på, hvordan vi samarbejder med og støtter disse f…

Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2018-2022

På sundhedsområdet i Furesø har vi en Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik for borgerne og en rygepolitik for kommunens ansatte. Nedenfor vil du og…

Del: